ชาวชมพู-ขาว รวมใจ “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” 2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 04:37โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30

โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในปีนี้มีผู้เกษียณรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว, นางสาวอัมพร นาคคำ, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางสังวาลย์ นาถวิล, นางศรีอุบล พรประไพ, นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์, นางเปรียว ปลอดโคกสูง และนายเจริญ พรมทอง

ภายในงานมีพิธีเกียรติยศจากนักศึกษาวิชาทหาร พิธีขอขมา การแสดงความเคารพและการฟ้อนรำจากนักเรียน อีกทั้งการร่วมร้องเพลงโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว นอกจากนี้ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดยนางศิริวรรณ อาจศรี ยังได้พบปะคณะครูและให้โอวาทแก่นักเรียน   พร้อมทั้งกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

Comments