โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โพสต์15 ส.ค. 2561 03:04โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 03:21 ]
          ดร.สมชาย  คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ Science Show Science dance Fashion recycle การควบคุมหุนยนต์ การประกวดดาวเดือนวิทยาศาสตร์ การจัดป้ายนิเทศ  การออกบูท ให้ความรู้ของห้องเรียน กิจกรรมการทดลองในสาขาต่างๆ  การแสดงดนตรีของนักเรียน ฯลฯ  (15 ส.ค.2561)ภาพ : นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
ข่าว : นายโยธิน  งามสกุล
Comments