ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โพสต์9 ส.ค. 2561 03:07โดยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 03:22 ]
 คณะกรรมการ ติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

          คณะกรรมการ ติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และการใช้สื่อในการเรียนการสอนโดย คณะครูสามารถจัดกิจกรรมมการเรียนการสอนผ่านห้องถ่ายทอดสัญญาณเพื่อไปยังห้องเรียน 


        เมื่อวันที่  9  ส.ค. 2561 นายสุชาติ  รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

        ครูสุกัญญา  ผลสนอง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการพัฒนา “4 H” เรื่อง “สานตะกร้าจากเชื่อกป่าน ร้อยพวงกุญแจจากลูกปัด ทำดอกกุหลาบจากธนบัตร สร้างรายได้ให้กับนักเรียน

          ครูพรชนก  พลแสน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับผิดชอบเรื่อง STEM ศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐในปีการศึกษา 2561 โดยแผนผังวัฏจักร 5L 1M ( 5ฐานการเรียนรู้ และ การตลาด )

           สรุปการดำเนินการคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) คณะกรรมการได้ให้คำชี้แนะการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อนักเรียนและโรงเรียน

   

    
                                                                                                                                    นางพรชนก  พลแสน   เรียบเรียง
                                                                                                                                    นางวลัญช์รัชด์  บัณฑิตรัศมิ์ เรียบเรียง
                                                                                                                                    นายวิทวัส  คงฉนวน  รายงาน
                                            คลิก >>> ที่นี่ <<< เพื่อดูรูปภาพ
Comments