ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 07:04โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30


วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาประจำปี    การศึกษา 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัย ทุมพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลบละหานเป็นประธานในพิธีเปิดการ  แข่งขันกีฬา โดยประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเล่บอล เทเบิลเทนนิส  เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ 

บรรยากาศการแข่งขันในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานของนักเรียนและคณะครู ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักหมู่คณะ มีโอกาสได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา การทำงานร่วมกันภายในคณะสี และการมีน้ำใจนักกีีฬาต่อเพื่อนผู้ร่วมแข่งขันซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

                                                                                                                                                    ภาพ / ข่าว : นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

โพสต์29 ต.ค. 2561 01:15โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยโดยการนำท่านผู้อำนวยวีระศักดิ์ พลมณี
ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำชายหาดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยที่ได้ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 ประจำปี2561 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 หนองคายเกมส์ จ.หนองคาย ระหว่างวัน 19 - 26 ที่ผ่านมา และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัล

1.เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณวงศ์ ได้รางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยปล้ำชายหาด ประเภทชายรุ่นน้ำหนัก 50-60 กิโลกรัม
2. เด็กหญิงวินัส พิมสิม ได้รางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยปล้ำชายหาด ประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไป
3.เด็กชายธีระพันธ์ ชูพันธ์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำชายหาด ประเภทชายรุ่นน้ำหนัก 80กิโลกรัมขึ้นไป
4.เด็กหญิงวชิราพร วงษ์เคน ได้รางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยปล้ำชายหาด ประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก 30-40 กิโลกรัม
ซึ่งทั้ง 4 คนนี้จะได้เป็นตัวแทนภาค3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) เข้าร่วมการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับประเทศ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือนมีนาคม ปี2562 ต่อไป
Cr. งานประชาสัมธ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

โพสต์19 ต.ค. 2561 00:15โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3  ระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย  และโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในประเภท กีฬามวยปล้ำ ทั้งนี้ภาพที่รับชมเป็นภาพการเก็บตัวและฝึกซ้อม

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โพสต์18 ต.ค. 2561 23:57โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2561 20:43 ]

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2561
โดยมีนายวีระศักดิ์  พลมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี  และได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษาธิการจังหวัด คือท่านศึกษานิเทศก์ ดร.ศิริ  แคนสา มาร่วมเป็นเกียรติและกำกับติดตาม
และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยท่านคุณครูจำนงค์  บำรุงชัย ครูชำนาญการพิเศษ  มาให้ความรู้เรื่องการเพ้นผ้า สร้างมูลค่าให้กับผ้าถุงพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นตัวแทนเขต สพม. เขต 30 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

โพสต์17 ต.ค. 2561 19:37โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 19:45 ]

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


ผลการแข่งขัน   เป็นตัวแทน สพม.เขต 30  5 รายการ  เพื่อแข่งขันต่อ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้


ส่งเข้าแข่งขัน   50 รายการ   34 เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง    2   เข้าร่วม 

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ สพม.เขต 30


างสาวพลอยรสา แสงลุน     งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน:รายงาน

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับประเมิน รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โพสต์5 ต.ค. 2561 02:35โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

วันที่ 5 ตุลาคม 2561  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม. เขต 30 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานต่างๆของโรงเรียนและให้การต้อนรับ
นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : รายงาน

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรระยะสั้น

โพสต์5 ต.ค. 2561 02:25โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  ศน.ดร.ศิริ แคนสา  ติดตามประเมินผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปมะขาม ระหว่างวันที่  1-5 ตุลาคม 2561 โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


 

นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : รายงาน

โรงเรียนภูเขียว จัดงาน “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” ประจำปี 2561

โพสต์4 ต.ค. 2561 00:24โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30


โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในปีนี้มีผู้เกษียณรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว, นางสาวอัมพร นาคคำ, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางสังวาลย์ นาถวิล, นายเจริญ พรมทอง, นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์, นางเปรียว ปลอดโคกสูง และนางศรีอุบล พรประไพ

ในงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเขียว ครูเก่าโรงเรียนภูเขียว และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงานมีพิธีต้อนรับครูผู้เกษียณเข้าสู่บริเวณงานโดยครูเก่าโรงเรียนภูเขียว พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงฟ้อนรำจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว การแสดงฟ้อนรำจากโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และการฉายวีดิทัศน์ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

โรงเรียนชีลองวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเรียนรวม

โพสต์26 ก.ย. 2561 07:13โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30

            เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนชีลองวิทยา ให้การต้อนรับนางสาวปภาวรา  ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนชีลองวิทยา จ.ชัยภูมิ


ชาวชมพู-ขาว รวมใจ “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” 2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 04:37โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30

โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในปีนี้มีผู้เกษียณรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว, นางสาวอัมพร นาคคำ, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางสังวาลย์ นาถวิล, นางศรีอุบล พรประไพ, นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์, นางเปรียว ปลอดโคกสูง และนายเจริญ พรมทอง

ภายในงานมีพิธีเกียรติยศจากนักศึกษาวิชาทหาร พิธีขอขมา การแสดงความเคารพและการฟ้อนรำจากนักเรียน อีกทั้งการร่วมร้องเพลงโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว นอกจากนี้ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดยนางศิริวรรณ อาจศรี ยังได้พบปะคณะครูและให้โอวาทแก่นักเรียน   พร้อมทั้งกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

1-10 of 136