ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรม "สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 3

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:59โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สพม.30  ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 3  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ปี 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพลังงาน และมีครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน 
ภาพ นายบุญเรือง กิ่งกนทา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

โพสต์8 พ.ค. 2561 23:47โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 02:18 ]


    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และนายอภิชาติ ป้องสีดา ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเดรียติค    พาเลช กรุงเทพมหานคร


ภาพ นายอภิชาติ ป้องสีดา ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 00:47โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นำนางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งคารวะ และรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลภาพ นายสุธากรณ์ ชาติเสนา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

โพสต์15 ก.ย. 2560 03:52โดยWirasinee Thuleechan


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ มีคณะวิทยากรผู้ให้การอบรมจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหาร สพม.๓๐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดียิ่ง
ภาพ/ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ  โคตรมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:26โดยWirasinee Thuleechan


    โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นำโดย ผอ.ลำจวน ดิษขุนทด นำนักเรียนจัดชุดการแสดงในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมอบหมายให้รอง ผอ.สราวุธ โคตรมา และครูนิธิมา สุขสาเกตุ เข้าร่วมงานและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

โพสต์19 ก.พ. 2560 20:40โดยWirasinee Thuleechan


      ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC)Variety Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.30 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 03:52โดยWirasinee Thuleechan


    นายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

2. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

3. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

4. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  วันที่ 22 ธันวาคม 2559
**ข่าว/ภาพกิจกรรม

ครูสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลขานรับนโยบาย ออกกำลังกายทุกวันพุธ

โพสต์30 พ.ย. 2559 22:42โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กว่า 3,000 คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย โดยไม่ต้องลงทุน ทั้งนี้การออกกำลังกายจะช่วยให้ทุกคนมีความตื่นตัวในการทำงาน การเรียนและมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
ภาพ/ข้อมูล นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

กิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสต์24 พ.ย. 2559 19:45โดยWirasinee Thuleechan    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กว่า 3,500 คน ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมกันจัดกิจกรรม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที ทำความดีด้วยใจ นั่งสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 1 ต้น พิธีบำเพ็ญกุศล สวดบทสวดธัมมจักรกัปปวัตตนะสูตร กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำความดีด้วยกาย กิจกรรมทำความดีด้วยวาจา โดยให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันเขียนความที่จะทำติดลงในกระดาษรูปหัวใจคนละแผ่น ติดที่ป้ายนิเทศในห้องประจำชั้น

าพ/ข้อมูล นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา

ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชีลองวิทยา

โพสต์21 พ.ย. 2559 02:17โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2559 02:32 ]      วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2559) นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา และการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพ/ข้อมูล นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 27