ภาพกิจกรรม สพม.30

บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โพสต์23 เม.ย. 2560 02:14โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 02:26 ]


    บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 23 เมษายน 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมีนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานสนามสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ภาค ข) ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
    ทั้งนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดพิธีรดน้ำ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 03:30โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 เมษายน 2560 บริเวณลานจอดรถ สพม.30  รอง ผอ.สพม.30 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 รดน้ำ ขอพร ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560ภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 03:18โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2560 03:21 ]    วันที่ 11 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม

ภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข : โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่

โพสต์23 มี.ค. 2560 21:57โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายสิงศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนายสมศักด์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข : โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด
ภาพ/ข้อมูล นายยุทธศักดิ์ ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบประเมินข้าราชการครูฯ

โพสต์23 มี.ค. 2560 20:11โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2560 20:14 ]


    วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตัวแทนสนามสอบ และAdmin สนามสอบ จำนวน 55 คนรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ

โพสต์14 มี.ค. 2560 03:07โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 03:10 ]


    วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม

    การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนยากจน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้โรงเรียนได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน และขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนให้คัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 74 คน เข้าร่วมประชุม

ภาพ นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30

โพสต์13 มี.ค. 2560 03:12โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 2/2560 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการครูในการจัดการเรียนรู้ STEM Education

โพสต์13 มี.ค. 2560 03:06โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในการจัดการเรียนรู้ STEM  Education และบรรยายพิเศษและให้แนวคิดพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติให้กับครูผู้ปฏิบัติการสอนสะเต็มศึกษา โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1314 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ภาพ/ข้อมูล นางอารยา ประยูรหาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหาร สพม.30

โพสต์7 มี.ค. 2560 22:25โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 8 มีนาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 30 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC

โพสต์27 ก.พ. 2560 23:23โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 00:49 ]


  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รับชมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC ผ่านระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 348