ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฯ

โพสต์13 ก.ค. 2560 21:25โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 00:49 ]


     วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (อาคารใหม่) บริเวณโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์3 ก.ค. 2560 02:27โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 20:51 ]


    วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ  
    โดยการประชุมในวันนี้ได้มีการกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 ก.ค. 2560 02:21โดยWirasinee Thuleechan


    วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.30

    โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 การเปิดรับนักเรียนห้องพิเศษ ประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย การนำผลคะแนน O – NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ในปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวมไปถึงประเด็นอื่นที่ต้องการเสนอแนะ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 (ชัยภูมิ) จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:03โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

    ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และนำไปมอบให้จัดหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นจุดดำเนินการในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนในสังกัด จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นวิทยากรในการอบรม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 3/2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 02:00โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 02:38 ]


      วันนี้ (6 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

      พร้อมกันนี้ ได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่บุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ 


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 เข้าร่วมชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์23 พ.ค. 2560 20:20โดยWirasinee Thuleechan


    วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

โพสต์16 พ.ค. 2560 20:45โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ได้มาตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ให้ขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ซึ่งท่าน ผอ.ลำจวน ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร ฯ และได้คณะให้การต้อนรับ

    โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ ข้อปรึกษาหารือ การนิเทศงานต่างๆ จากท่าน ผอ.สพม.30 อย่างดียิ่ง และบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ

ภาพ/ข้อมูล นายสราวุธ โครตมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:08โดยWirasinee Thuleechan


    วันนี้ (1 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  กล่าวรายงานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 99 ปี ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมทั้ง Online พิธีเปิดไปยังห้องประชุม 111 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จุดที่ พร้อมๆ กัน โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3  และเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีวางพวงพามาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โพสต์25 เม.ย. 2560 02:17โดยWirasinee Thuleechan


    วันนี้ (25 เมษายน 2560) นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพวงพามาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ


ภาพ นางศุลีพร ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โพสต์23 เม.ย. 2560 02:14โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 02:26 ]


    บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 23 เมษายน 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมีนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานสนามสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ภาค ข) ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
    ทั้งนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 357