ภาพกิจกรรม สพม.30

ผอ.สพม.30 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โพสต์21 ก.พ. 2561 01:24โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 01:25 ]


    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน
ภาพ นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์20 ก.พ. 2561 20:35โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมแจ้งกรอบการนำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์15 ก.พ. 2561 20:21โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมแจ้งกรอบการนำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับแผนและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์14 ก.พ. 2561 01:23โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

    ซึ่งหลังจากรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:51โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561    ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 74 คน เข้าร่วมการประชุม
ภาพ นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 รับมอบหลังคาครอบทางเดิน และพัดลมระบายอากาศ

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:09โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานรับมอบหลังคาครอบทางเดิน และพัดลมระบายอากาศ จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีนายวรวิทย์ ฉวีชัย นากยกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน และมีนายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ภาพ นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 19:55โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:29 ]


    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สพม.30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 เยี่ยมสนามสอบ O - NET

โพสต์4 ก.พ. 2561 23:31โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 19:45 ]


    ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2561    และติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ สทศ.กำหนด ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายสวาท ฦาชา, นายเสรี ปลอดโคกสูง และ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งดำเนินการสอบในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 สนามสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับกล่องแบบข้อสอบ O - NET

โพสต์31 ม.ค. 2561 19:35โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 19:46 ]


    วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมตรวจรับกล่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์30 ม.ค. 2561 20:56โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 21:06 ]


    วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรัก ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

    ซึ่งหลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 455