ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์17 ส.ค. 2560 03:04โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วย e – classroom ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้

          การจัดอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จำนวน 74 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:48โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ภาพ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:44โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:40โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโดม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิภาพ นางบังอร ชมเกษร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังฯ

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:38โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมัง สานศิลป์แผ่นดินแม่ สู่ผืนแพรเส้นไหม ร้อยดวงใจชาวชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ภาพ นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมบุคลากร สพม.30 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

โพสต์8 ส.ค. 2560 18:13โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2560 18:20 ]


    ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน

โพสต์8 ส.ค. 2560 18:08โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการเตรียมตัวเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน คณะครู บุคลากร และชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งทางด้านอาเซียน สังคม และวัฒนธรรม


ภาพ นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ทำบุญอาคารสำนักงานใหม่

โพสต์8 ส.ค. 2560 18:01โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2560 18:08 ]


    ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หลังใหม่ ณ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และบุคลากร ร่วมเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดใช้อาคารสำนักงานใหม่
ภาพ นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)

โพสต์30 ก.ค. 2560 03:07โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2560

    โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ซึ่งเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:47โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 03:00 ]


    วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย  ภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด ซึ่งมีครูในสังกัด สพม.30 เข้ารับการประเมิน จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ภาพ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 367