ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต ]


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในสำนักงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 70 คน

    ซึ่งก่อนการอบรมผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพม.30รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์17 ก.ค. 2561 00:44โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก 

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ต้อนรับบุคลากรใหม่ สพม.30

โพสต์16 ก.ค. 2561 01:04โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเดินทางมาส่ง นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 88 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.30
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก 

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:59โดยWirasinee Thuleechan


    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมี นายสมเกียรติ แถวไธสงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 คน โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน แก้ไข ดูแลปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย

    วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะออกพื้นที่ เพื่อฝึกงานตรวจ สถานที่จริง เช่น ร้านเกมส์ ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ

ภาพ นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561

โพสต์10 ก.ค. 2561 23:39โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตาม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีบุคลากร สพม.30 จำนวน 60 คนเข้าร่วมการประชุม

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก 

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์10 ก.ค. 2561 23:33โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์8 ก.ค. 2561 23:51โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 20:52 ]


    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น  พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:49โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุม
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 (ชัยภูมิ) ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างนักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”

โพสต์1 ก.ค. 2561 19:27โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

     ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  
     เป็นการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตามที่ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้มีการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดี...ให้บ้านเมือง”  “สร้างครูดี...ให้นักเรียน”  “สร้างผู้บริหารดี...ให้โรงเรียน” “สร้างโรงเรียนดี...ให้ชุมชน” และที่สำคัญเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน รับสั่งว่า  “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
 


     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดร. อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม” (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพิ่มขึ้น       จึงได้มอบให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.30 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานวิทยากรจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้วิธีการ “โครงงานคุณธรรม (Moral Project)” โดย ผอ.เพ็ญรพี กลับกูล  ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) พร้อมด้วย นายภิชาฎ พงษ์ภู่ รอง ผอ.โรงเรียน และนายวรพจน์ ตระการศิริ  ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้บริหาร-ครู ในสังกัด สพม.30 รวม 185 คน  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  >>อบรมวันที่1<< และ >>อบรมวันที่2<<

1-10 of 545