ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต ]


    วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ      ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเน้นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์
 ให้ผู้เข้าสอบมีความผ่อนคลาย แต่ยังคงคำถามด้านวิชาการ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์20 ม.ค. 2561 02:20โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ    ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสในการสรรหาฯ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

โพสต์19 ม.ค. 2561 02:07โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 คน เข้าร่วมประชุม

    และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน และครูผู้ดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 70 คนเข้าร่วมการประชุม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2561

โพสต์18 ม.ค. 2561 01:10โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.30 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:48โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 01:03 ]


    วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงพระคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ พสกนิกรชาวไทยถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

    สำหรับความเป็นมาของวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2376 ซึ่งทรงได้ประดิษฐ์อักษรจนนำมาใช้เป็นอักษรไทยในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย จังหวัดจึงได้กำหนดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:45โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    หลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 และผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:40โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ  โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการ ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก เหตุผลที่วันที่ 16 มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจาก ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา

    และเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30 ทั้งนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา แด่เจ้าพ่อพญาแล

โพสต์12 ม.ค. 2561 04:26โดยWirasinee Thuleechan
   วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา แด่เจ้าพ่อพญาแล ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างบ้านแปลงเมือง และสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเมืองชัยภูมิ
ภาพ นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่1/2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:42โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่1/2561 เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ

    และเวลา 11.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:30โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 437