ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งผู้ชนะไปประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก / รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ดำเนินการโครงการยกระดับการทำงานดี มีคุณธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร

โพสต์14 มิ.ย. 2561 00:55โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการทำงานดี มีคุณธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรใน สพม.30 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร สพม.30 จำนวน 72 คนเข้าร่วมโครงการ

    ก่อนเข้าสู่การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สพม.30 ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพม.30
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:27โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2018) ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:18โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2018) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คนเข้าร่วมการประชุม


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

สพม.30 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

โพสต์8 มิ.ย. 2561 21:51โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) รุ่นที่ 2  เพื่อสอนและฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพม.30 จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ 

ภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มิ.ย. 2561 21:47โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอนจาก สพม.30, สพม.32 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการโครงการ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมรับฟังการประชุม การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

โพสต์8 มิ.ย. 2561 00:43โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าพนักงานธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา

สพม.30 ร่วมกับ ภ.จว.ชยภูมิ จัดกิจกรรมรวมใจรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล

โพสต์7 มิ.ย. 2561 01:43โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพิธีเปิดกิจกรรมรวมใจรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อรณรงค์และป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอล โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

    และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เริ่มเปิดกิจกรรม kickoff จากนั้นได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ บรรยายโทษของการเล่นการพนันฟุตบอลภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 4/2561

โพสต์7 มิ.ย. 2561 01:33โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์5 มิ.ย. 2561 19:24โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ

1-10 of 527