ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต ]///เมื่อวันที่  23  มกราคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร / สพม.19 การส่งเสริมอาชีพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1ff-lxT1gaU ///

รวมภาพ

http://www.gg.gg/cylas

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ
สพม.30 ร่วมกิจกรรม “วันกองทัพไทย 2562 จังหวัดชัยภูมิ”

โพสต์17 ม.ค. 2562 21:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30นายสวาท  ฦาชา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พร้อมด้วย นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และคณะกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ร่วมกิจกรรม วันกองทัพไทย 2562จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่  18  มกราคม  2562  ณ  ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดภูมิ

 

โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปี

 รวมภาพ

http://www.gg.gg/cx83wรายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ


สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์16 ม.ค. 2562 23:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 00:28 ]////เมื่อวันที่ 16 มกราคม เวลา 07.00 น. สพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด   จัดงานวันครู ครั้งที่ 63  ประจำปี พ.ศ. 2562      อาคารเฉลิมพระเกียรติ              โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   โดยมีกิจกรรมทางศาสนา /พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  /การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู                     โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานในพิธีฯ   มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครู ผู้มีผลงานดีเด่น  กล่าวปราศรัยและให้โอวาท  
มี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานฯ  จำนวน  2,000  คน //// รวมภาพ

http://www.gg.gg/cwyzz

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ


สพม.30 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

โพสต์13 ม.ค. 2562 22:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 23:16 ]


/// วันที่ 12 มกราคม  2562  เมื่อเวลา 08.00 น. โดย ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   พร้อมด้วยนายสวาท ฦาชา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 


เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าพากันสวมใส่ชุดไทยของแต่ละพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชนตนเองมาแต่โบราณออกมาร่วมกันยืนฟ้อนรำกันไปเต็มตามถนนทุกสายรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ย่านกลางใจเมืองชัยภูมิ เป็นจำนวนมากว่า 30,000 คนในปีนี้อีกด้วย///รวมภาพ


http://www.gg.gg/cw5e7

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ
สพม.30 ร่วมกิจกรรม “มหกรรมร่วมพลคน TO BE NUMBER ONE” จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์9 ม.ค. 2562 19:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พร้อมด้วย นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง           ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่  9  มกราคม  2562    สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  โดยจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน    บูรณาการความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ  ทุกวัย  เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ  บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจังหวัด  และเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  ภายใต้แนวคิด เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด “     เพื่อเข้าสู่การเป็น จังหวัด  TO  BE  NUMBER  ONE”  ดีเด่นในปี  2562รวมภาพ

http://www.gg.gg/cv71o

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์9 ม.ค. 2562 17:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30///เมื่อวันที่  9  มกราคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วย นายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV มิตรภาพข้ามขอบฟ้า โรงเรียนบ้านนาหลัก/ สพป.มุขดาหาร และได้กล่าวถึงภาษาสู่อาชีพโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี / สพม.18  ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OuD-4Vdb5xA  ///


รวมภาพ

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

สพม.30 ร่วมโครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์8 ม.ค. 2562 21:14โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 21:22 ]////วันที่ 8 มกราคม  เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30          นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามโครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ


โดยมี นายตุ๊หิน  ไตรทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชัยภูมิ นางอัศยาพร  สุวรรณกูฎ    รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิและนายสมศักดิ์ ไปรเวทย์  ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษาธิการ        จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวนโยบายโครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป////
รวมภาพ

http://www.gg.gg/cv06u 

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 


สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

////วันที่ 2 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ////ซึ่งได้มี VTR การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 49 /สพม.30 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 2 ม.ค. 62)

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV รร.บ้านหนองแหน

https://bit.ly/2s6NrYh

โครงการ เยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคอย.น้อย รร.บ้านป่าทุ่ง

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จ.ชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43

https://bit.ly/2CIGSRM

ครูดี ศรี สพฐ.:ครูทิพวรรณ ช้างต่อ รร.อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

ครูดี ศรี สพฐ.:ครูราตรี ศิริบุตร รร.บ้านโคกกลาง

https://bit.ly/2Aoohc8รวมภาพ

http://www.gg.gg/ctmcz

 

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ


สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์26 ธ.ค. 2561 20:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30///เมื่อวันที่  26  ธันวาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วย นายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ////
ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2561 วันที่ 26 ธ.ค. 61

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://bit.ly/2GHDURq

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

https://bit.ly/2RffItW

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.

-โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

https://bit.ly/2QSdT6y

-การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา

https://bit.ly/2T647uc

-รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

https://bit.ly/2GDa5BKรวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cs4hj

 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการสพม.30 ส่งมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ธ.ค. 2561 23:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30/////วันที่  25  ธันวาคม  2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปิดโครงการส่งมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning  พร้อมด้วย นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้จัดการโครงการ ดังกล่าว และคณะ ได้ทำการมอบนวัตกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการนำเสนอในงาน KKU Smart Expo ครั้งที่ 2 และการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/crww7

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ

 

1-10 of 631