ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้จัดการประชุมทดลองเครื่องมือฯ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan


     วันที่ 23 เมษายน 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19-33 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  และ สพม.30 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือตามโครงการดังกล่าว จำนวน  12 โรงเรียน
ภาพ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา

สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์19 เม.ย. 2561 21:16โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้จัดการประชุมทดลองเครื่องมือฯ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 29 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 เม.ย. 2561 03:29โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้จัดการประชุมทดลองเครื่องมือฯ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

    และหลังการประชุมดังกล่าว ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. 2561รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์17 เม.ย. 2561 01:54โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อจัดสรรที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 โดยมีผู้ยื่นความจำนงทั้งสิ้น จำนวน 165 คน  แยกเป็นชั้น ม.1 จำนวน 133 คน และชั้น ม. 4 จำนวน 32 คน


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมกลุ่มอำนวยการ สพม.30

โพสต์17 เม.ย. 2561 01:43โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 16 คน เข้าร่วมการประชุม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” , รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์11 เม.ย. 2561 00:06โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดพิธีรดน้ำ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2561

โพสต์10 เม.ย. 2561 21:24โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 21:26 ]


    วันที่ 10 เมษายน 2561 บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพม.30 สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรจากข้าราชการอาวุโส จากนั้น รอง ผอ.สพม.30 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 รดน้ำ ขอพร ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โพสต์10 เม.ย. 2561 20:42โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

    ซึ่งหลังจากถวายเพลพระสงฆ์ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผล O - NET สูง และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีการพัฒนาคะแนน O – NET อย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์4 เม.ย. 2561 04:52โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สพม.30 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้กับข้าราชการครู (สายผู้สอน) ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 6 คนเข้าร่วมการประชุม


าพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 487