ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์5 มี.ค. 2562 23:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30
////วันที่ 6  มีนาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ  นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference  ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนว นโยบายการบริหารจัดการศึกษา และ         นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้พูดถึงกิจกรรมเด่นโครงการฝึกอบรวจสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า/สพป.พัทลุง เขต 2 ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู ปานทิพย์ ดอนขันไพร โรงเรียนวัดสระสี่มุม จังหวัดน่าน /          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=rILw7zUclkA ///
รวมภาพ

http://www.gg.gg/dbfbe


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ
สพม.30 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562

โพสต์3 มี.ค. 2562 20:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30///วันที่ 2  มีนาคม เมื่อเวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ                             
โดยมี นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะกรรมการการจัดสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางวิชาการอย่างเติมตามศักยภาพ โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลาง เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล /////รวมภาพ

http://www.gg.gg/damnm


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ
สพม.30 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โพสต์3 มี.ค. 2562 18:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


 

/// นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และน้อมจิตเพื่อพิจารณาอันไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ///
 

รวมภาพ

http://www.gg.gg/dalqc


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ
สพม.30 เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

โพสต์1 มี.ค. 2562 19:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


////วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมทางไกล VDO conferenceโดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกล VDO conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งสามรถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xrkTjVN0tUM ////
รวมภาพ

http://www.gg.gg/da41u


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

โพสต์28 ก.พ. 2562 23:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 23:50 ]////วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30                        ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม                              โดยมี นาย สิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย คณะกลุ่มส่งเสริมฯ และ       ผู้บริหารสถานศึกษา(โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง)และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการรับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องมติคณะรัฐมนตรี และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ///รวมภาพ

http://www.gg.gg/d9uw0


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 


สพม.30 ประชุมกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์27 ก.พ. 2562 19:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 20:21 ]/// วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้มอบหมายให้ นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเทศชาติ และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ///


รวมภาพ

http://www.gg.gg/d9hxi


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30////วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference  ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 

ซึ่งได้พูดถึงกิจกรรมเด่น VTR นำเสนอโรงเรียนที่มีกิจกรรม และผลงานดีเด่น

 1.1  VTR : โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์- ลำโพง

(รัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

 1.2 VTR : แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 1.3 VTR : “โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทาง www.obectv.tv www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline ///รวมภาพ

http://www.gg.gg/d97r4

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ


สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)

โพสต์26 ก.พ. 2562 00:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30
///เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 15.00 น. บริเวรภายในและภายนอกของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้บุคลากร สพม.30 ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) พร้อมกันในทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2562  ตามโครงการ ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุขเป็นไปด้วยความพร้อมเพียง แสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ////

รวมภาพทั้งหมด


 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการสพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

โพสต์21 ก.พ. 2562 19:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


.
/// วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา และคณะทำงาน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศให้ดำเนินการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษาที่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อรองรับการส่งต่อนักเรียนจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษานี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้  กระบวนการ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงตน  ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีคุณภาพ ////
รวมภาพ

http://www.gg.gg/d73ba


รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ


สพม.30 ประชุมจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปี 2561

โพสต์19 ก.พ. 2562 01:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30///วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา  10.50 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานประชุมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปี 2561 ครั้งที่ 1/2562  โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ให้บริการข้อสอบเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปี  2561 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วย  วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดสอบมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็นมาตรฐานของการสอบ กรรมการ กำกับห้องสอบ กรรมการตรวจให้คะแนนและกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และไม่เผยแพร่ข้อสอบ/เฉลย ข้อสอบผ่านสื่อไม่ว่าช่องทางใดๆ ทั้งก่อนและหลังสอบ ////
รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/d6a3v

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


1-10 of 649