ผลการสอบ O-NET

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2559 21:38 glittawit@sesao30.go.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  179 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2560 05:29 glittawit@sesao30.go.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มี.ค. 2561 19:00 สพม.30 จ.ชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  112 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2559 21:38 glittawit@sesao30.go.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  169 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2560 05:29 glittawit@sesao30.go.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:42 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:43 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:26 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:27 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:29 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:31 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:33 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:34 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:35 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:39 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:37 admin sesao30
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 04:40 admin sesao30
Comments