ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ประจาปีงบประมาณ 2560

โพสต์1 ธ.ค. 2559 23:43โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:30 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ประจาปีงบประมาณ 2560