ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2

โพสต์1 ธ.ค. 2559 23:52โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:33 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2