ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์1 ธ.ค. 2559 22:34โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:31 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30