ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน

โพสต์12 พ.ย. 2561 01:45โดยPatcharin Pansanga

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

โพสต์6 พ.ย. 2561 18:03โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2561 22:46 ]

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)   

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2

โพสต์1 ธ.ค. 2559 23:52โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:33 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ประจาปีงบประมาณ 2560

โพสต์1 ธ.ค. 2559 23:43โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:30 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ประจาปีงบประมาณ 2560

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์1 ธ.ค. 2559 22:34โดยadmin sesao30   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 06:31 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

1-5 of 5