อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ในคราวประชุมครั้งที่9/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

โพสต์15 มิ.ย. 2558 01:44โดยPatcharin Pansanga
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ขอตาม ว17)