อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 ลว 5 สิงหาคม 2558

โพสต์5 ส.ค. 2558 00:44โดยPatcharin Pansanga
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ขอตาม ว17)