อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

โพสต์22 ก.ค. 2558 20:37โดยPatcharin Pansanga
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Ċ
Patcharin Pansanga,
22 ก.ค. 2558 20:37
Comments