เอกสารประกอบการบรรยาย นายปรีชากร ภาชนะ ในการประชุมเชิงประฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

โพสต์21 พ.ค. 2561 19:33โดยPatcharin Pansanga
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ć
Patcharin Pansanga,
21 พ.ค. 2561 19:33
Ċ
Patcharin Pansanga,
21 พ.ค. 2561 19:34
Ċ
Patcharin Pansanga,
21 พ.ค. 2561 19:36
Ċ
Patcharin Pansanga,
21 พ.ค. 2561 19:37
Comments