สรุปผลการประชุมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

โพสต์27 ก.ย. 2559 00:59โดยManeerat Meerahannok

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ

ในวันพุธที่ 21 กันยายน  2559 ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Ċ
img184.pdf
(169k)
Maneerat Meerahannok,
27 ก.ย. 2559 01:00
Comments