สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

โพสต์23 ส.ค. 2560 02:42โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 74 คน

    โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

2. เพื่อให้ครูมีทักษะในการบวก ลบ คูณ และการหารด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments