ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขออนุญาตยืมทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16 และเอกาสารในทะเบียนประวัติ

โพสต์9 พ.ย. 2559 19:38โดยPatcharin Pansanga
 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขออนุญาตยืมทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16 และเอกาสารในทะเบียนประวัติ