ซักซ้อมความเข้าใจพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์3 ก.ค. 2561 02:20โดยPatcharin Pansanga
ซักซ้อมความเข้าใจพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560