รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์2 ต.ค. 2559 02:36โดยglittawit@sesao30.go.th   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2559 01:37 ]
อ้างถึงหนังสือสพม.30 ที่ ศธ 04260/ว1141 ลว. 29 มีนาคม 2559
โรงเรียนจะต้องรายงานโคางการทั้งหมด 4 โครงการ ตามแบบฟอร์มที่แนบในหนังสือแจ้งนะครับ
ถ้าโรงเรียนใดส่งแล้วรบกวนช่วยแจ้ง กลุ่มนโยบายและแผนด่วนครับ 

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานได้จากเอกสารแนบด้านล่างนะครับ
ขอบคุณครับ