รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

โพสต์30 ก.ย. 2558 20:00โดยPatcharin Pansanga
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Comments