รายชื่อข้าราชการครู สายงานการสอน ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตามคำร้องขอย้าย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)

โพสต์22 ก.ค. 2558 03:59โดยPatcharin Pansanga
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558