รายชื่อข้าราชการครู สายงานการสอน ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย

โพสต์15 มิ.ย. 2558 02:29โดยPatcharin Pansanga
ตามคำร้องขอย้าย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558