ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอให้มีวิทยฐานะ

โพสต์23 พ.ค. 2559 03:49โดยglittawit@sesao30.go.th   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 18:26 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อขอให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
23 พ.ค. 2559 03:50
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
23 พ.ค. 2559 03:49
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
23 พ.ค. 2559 03:49
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
23 พ.ค. 2559 03:49
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
23 พ.ค. 2559 03:49
Comments