ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร หลังที่ 1 (งานฝ้า เพดาน ระบบไฟฟ้า)

โพสต์15 ก.ค. 2558 01:17โดยไม่ทราบผู้ใช้
ประกาศ !!! สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร หลังที่ 1 (งานฝ้า เพดาน ระบบไฟฟ้า)
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดได้ที่นี่
Ċ
img359.pdf
(523k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
15 ก.ค. 2558 01:17
Comments