ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:59โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 22:02 ]

Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
27 มิ.ย. 2561 21:59
Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
27 มิ.ย. 2561 21:59
Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
27 มิ.ย. 2561 21:59
Comments