ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

โพสต์17 ก.ย. 2558 18:22โดยPatcharin Pansanga
เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค.(2) เข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30