ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27

โพสต์3 ม.ค. 2559 23:12โดยKrairoek Tunbet
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 853,000.00 บาท
กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดเปิดซองวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา09.30 น. เป็นต้นไป