ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติการในสถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

โพสต์5 มิ.ย. 2561 00:33โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

Comments