ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง

โพสต์24 ธ.ค. 2561 23:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
24 ธ.ค. 2561 23:33
Comments