ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

โพสต์6 ส.ค. 2561 18:26โดยPatcharin Pansanga
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ