ประกาศ คัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์2 มิ.ย. 2558 02:41โดยPatcharin Pansanga
ประกาศ คัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Ċ
Patcharin Pansanga,
2 มิ.ย. 2558 02:41
Ċ
Patcharin Pansanga,
2 มิ.ย. 2558 02:41
Ċ
Patcharin Pansanga,
2 มิ.ย. 2558 02:42
Comments