ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต

โพสต์23 ธ.ค. 2558 18:54โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 18:59 ]

ċ
AVSEQ01.DAT
(6098k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 18:54
ċ
AVSEQ02.DAT
(3544k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 18:56
ċ
AVSEQ03.DAT
(6094k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 18:58
ċ
AVSEQ04.DAT
(3537k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:00
ċ
AVSEQ05.DAT
(6126k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:12
ċ
AVSEQ06.DAT
(3517k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:10
ċ
AVSEQ07.DAT
(6140k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:15
ċ
AVSEQ08.DAT
(3622k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:17
ċ
AVSEQ09.DAT
(6073k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:20
ċ
AVSEQ10.DAT
(3544k)
Wirasinee Thuleechan,
23 ธ.ค. 2558 19:22
Comments