ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์31 ม.ค. 2562 20:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
56.pdf
(321k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
31 ม.ค. 2562 20:31
Comments