ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 4

โพสต์21 ก.พ. 2561 23:51โดยWirasinee Thuleechan

Ċ
Wirasinee Thuleechan,
21 ก.พ. 2561 23:51
Comments