ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ของผู้บริหาร ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กับแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0

โพสต์7 ส.ค. 2561 01:32โดยWirasinee Thuleechan

Comments