ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังภาครัฐ"

โพสต์6 มิ.ย. 2561 18:59โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ