ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 00:10โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 00:15 ]

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ในวันที่  17-18  สิงหาคม  2560  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

โดยจัดการประกวด 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส่งใบสมัครถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2560