ผลการพิจารณาย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามมติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

โพสต์22 มี.ค. 2560 21:08โดยPatcharin Pansanga
ผลการพิจารณาย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามมติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30