ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์1 ต.ค. 2558 23:43โดยPatcharin Pansanga
ตามคำร้องขอขอย้าย ประจำปี 2558 (วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558)
ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558