มติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว17

โพสต์6 ต.ค. 2558 00:52โดยPatcharin Pansanga
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
กลุ่มสาระ/สาขาวิชา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (บรรณารักษ์)