ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

โพสต์4 ต.ค. 2561 23:53โดยมณีรัตน์ มีระหันนอก   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 00:04 ]