ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และขอรับบริจาคเงิน

โพสต์29 ก.ย. 2558 00:50โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2558 00:53 ]
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และขอรับบริจาคเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายทั่วประเทศ ที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในทุกกรณี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Wirasinee Thuleechan,
29 ก.ย. 2558 00:50
Comments