ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ม.ค. 2562 19:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
29.pdf
(1846k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
24 ม.ค. 2562 19:19
Comments