ขอความอนุเคราะห์ แจ้งเวียนนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในสังกัดท่าน ให้ใช้ซอฟแวร์ต้นแบบ แนะนำการศึกษาต่อความถนัด (ทฤษฎีพหุปัญญา)

โพสต์25 ม.ค. 2562 00:16โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
31.pdf
(284k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
25 ม.ค. 2562 00:16
Comments