ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างงานก่อสร้างงานที่ปรึกษางานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่1 – รุ่นที่4

โพสต์11 ต.ค. 2561 21:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
09.pdf
(1859k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
11 ต.ค. 2561 21:27
Comments