ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหากระบวนการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 “

โพสต์11 ต.ค. 2561 21:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
08.pdf
(1425k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
11 ต.ค. 2561 21:24
Comments