ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร. “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6

โพสต์11 ต.ค. 2561 21:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 21:21 ]

Ċ
07.pdf
(1257k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
11 ต.ค. 2561 21:21
Comments