ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์

โพสต์29 ก.ค. 2558 02:54โดยadmin sesao30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญครูเข้าร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์ โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมไปยังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายอบรมและพัฒนาครู หมายเลขโทรศัพท์ 022826734 ต่อ 18 และโทรสาร 022826735 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามเงื่อนไข
Ċ
img067.pdf
(255k)
admin sesao30,
29 ก.ค. 2558 02:54
Comments