โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

โพสต์15 พ.ย. 2558 21:38โดยWirasinee Thuleechan
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04216/ว949 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Wirasinee Thuleechan,
15 พ.ย. 2558 21:38
Comments