โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558

โพสต์28 พ.ค. 2558 00:16โดยManeerat Meerahannok   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2558 00:21 ]
แจ้งโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 โดยกรอกใบสมัครพร้อมรายละเอียดผลงานและเอกสารประกอบ จำนวน 3 ชุด ส่ง สพม.30 ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ (ตามหนังสือ สพม.30 ที่ ศธ 04260/ว1407)
Ċ
Maneerat Meerahannok,
28 พ.ค. 2558 00:16
Comments